×

Poimenovanje vazalov po krajih
 • Vprašanje:

  Kako poimenovati plemiče oz. vazale, ki so se naslavljali po krajih kjer so imeli svoj sedež oz. dvor? Bi šlo:
  Valburga -> Valburški
  Breg -> Breški
  Sajevec -> Sajevški
  Dane -> Danški
  (?)
  Sušje -> Suški


  Odgovor:

  Leksikon Slovenska krajevna imena (Cankarjeva založba, 1985) vašim tvorbam večinoma pritrjuje. Vi jih boste kot stalne pridevke ob osebnih imenih seveda pisali z veliko začetnico.

  Za Sajevec in Sušje navaja enaki pridevniški obliki, kot ju predlagate, tj. sajevški in suški.

  Za Breg navaja različne oblike -- odvisno od tega, za kateri Breg gre (v priročniku jih je 19): najpogosteje breški, ob tem pa še (največkrat kot dvojnice) brežanski, bregovski in bregarski.

  Za Dane (v vseh štirih primerih) navaja obliko danski. Ker ta sovpada z obliko, izpeljano iz imena države Danske, vam preostane še poimenovanje s predložno zvezo, tj. XY iz Dan.

  Pri Valburgi priročnik navaja enako obliko, kot jo predlagate sami, tj. valburški. Ta oblika je sicer označena z zvezdico, kar pomeni, da gre za narejeno knjižno obliko, a bo zaradi razširjenosti v okolici in tudi zaradi enake nemške oblike za to, zgodovinsko rabo najprimernejša. Omenimo še, da je v SKI kot lokalno (narečno) krajevno ime navedeno ime Šentomprga, s pridevniško izpeljanko šentomprški.

  Izhodišče za poimenovanja torej zagotovo ponuja omenjeni priročnik.

  Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.