×

Pika, zaklepaj, pika
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali so ločila v spodnjih dveh primerih pravilna. Predvsem bi rada vedela, ali lahko pišem obe piki – pred in za zaklepajem.

  Kupila je kar nekaj stvari (kruh, mleko, jogurt itd.).

  Z otroki so se pogovarjali o podpomenkah (npr. Žaba, medved, mleko, srna. Kaj ne sodi sem? Mleko. Zakaj? Ker mleko ni žival.).


  Odgovor:

  Niz ločil pika + zaklepaj + pika ni ravno pogost, je pa podoben kateremu koli drugemu kopičenju ločil, saj lahko namesto pike nastopa tudi kako drugo končno ločilo (vprašaj, klicaj, tri pike), tudi v kombinacijah. Nedvomno je tako v vašem prvem primeru s piko na koncu okrajšave itd. ali pa s tule skonstruiranim drugim primerom s prvo piko na koncu vrstilnega števnika (ki pa ga, predvsem kadar je krajši, lahko izpišemo z besedo, tako da prva pika sploh ne pride v poštev):

  • Kupila je kar nekaj stvari (kruh, mleko, jogurt itd.).
  • Kako se bo uvrstil tokrat (potem ko je bil nazadnje 13.)?

  V vašem drugem primeru je prva pika, tista pred zaklepajem, odveč. Na koncu zadnje od več povedi, zapisanih v oklepaju, je ne bi pisali, tako kot je ne bi na koncu naslova, če bi bil takle:

  • Kaj ne spada sem? Mleko, ker ni žival

  (Ponazarjalne primere s celotnimi povedmi brez pike na koncu lahko vidite tudi v posameznih geslih slovarja Slovenskega pravopisa 2003, recimo v obeh geslih če.)

  Torej tudi:

  • Z otroki so se pogovarjali o podpomenkah (npr. Žaba, medved, mleko, srna. Kaj ne sodi sem? Mleko. Zakaj? Ker mleko ni žival).

  Kar brez strahu pred nizi ločil: če jih je treba zapisati, se pač ne da brez njih, da le ostanemo v okviru obvladljivega za razumevanje.

  Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.