×

Podatki se zbirajo ali podatke zbiramo?
 • Vprašanje:

  Spet se oglašam s prošnjo.
  Je pravilno: osebni podatki se zbirajo in potem v tekstu naprej potem pa jih trajno izbrišemo?
  Torej, oni SE zbirajo, mi jih pa izbrišemo!
  In se: gostovanje pevk in pevcev SE BO IZVEDLO.
  Je v redu?
  Rad imam nas jezik in bi želel vas komentar.


  Odgovor:

  Trpnik s se uporabljamo navadno le takrat, če je predmet, ki ga dejanje prizadeva, neživ. Povsem sprejemljiv je v stavkih kot Osebni podatki se zbirajo ali Otava se kosi v poznem poletju, saj samostalniška zveza osebni podatki ali samostalnik otava ne more biti vršilec dejanja. Verjetno bi bil v vašem primeru uporabljen tvorni način, če bi bilo pomembno, kdo podatke zbira, torej: Osebne podatke zbirajo/zbiramo … Če pa gre za neko splošno ugotovitev, pri čemer ni pomembno, kdo je vršilec, ampak gre lahko za neko samodejno dejanje (npr. pri opisovanju postopkov v računalništvu), je trpnik lahko primernejši.

  Nič ni narobe, če v stavku, ki sledi trpnemu, uporabimo tvornik, saj je bilo ubesedovalcu pomembno povedati, da osebne podatke neka konkretna oseba nato izbriše, morda tudi to, da dejanje ni samodejno.

  Stilistično neroden pa je stavek: Gostovanje pevk in pevcev se bo izvedlo. Zdi se namreč, da bi povsem zadostovalo uporabiti slovenščini bližji glagolski način, npr.: Pevke in pevci bodo gostovali …
  Vendar tudi tu jezik dokazuje, da nam omogoča izražanje neslutenih pomenskih tančin, saj je pri izbiri glagolske oblike oz. vrste glagola spet pomembno, kakšen je naš cilj sporočanja. Če rečemo Pevke in pevci bodo gostovali …, poudarjamo dejanje pevcev in pevk. Če pa uporabimo poved Gostovanje pevcev in pevk se bo izvedlo ali še bolje: Gostovanje pevcev in pevk bo … ali Gostovanje pevcev in pevk bomo izpeljali …, potem je pozornost našega ubesedovanja usmerjena k izvedbi tega gostovanja, kar pa bi morda izvedeli iz stavka v nadaljevanju …

  Helena Dobrovoljc (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.