×

Sklanjanje večbesednih imen podjetij: »Domel Holding«, »Merkur Trgovina« in »Iskra Mehanizmi«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanjajo večbesedna imena podjetij, npr. Domel Holding, Merkur Trgovina, Iskra Mehanizmi? Praksa je namreč zelo različna in velikokrat v nasprotju s pravili.


  Odgovor:

  Imena, ki jih navajate (Domel Holding, Merkur Trgovina, Iskra Mehanizmi), poznamo kot večbesedna (navedena) in kot enobesedna. Kot enobesedna (prve sestavine: Iskra, Dormel, Merkur) so vedno sklonljiva, zato ni nenavadno, da se občutek sklonljivosti ohranja tudi v večbesednem imenu, še zlasti, če gre za besedilno bližino, npr.:

  • Letos je skoraj 100-odstotni lastnik Domela postala družba pooblaščenka Domel Holding. … Štefan Bertoncelj, prvi človek Domela Holdinga , je pojasnil, da je izobraževanje eden temeljnih procesov podjetja.

  • Tudi vodilni v Merkurju so ustanovili majhno gospodarsko družbo in prek nje izpeljali prevzem. … Merkurja Trgovine ne bodo zapirali, drugače pa je v Big Bangu

  • Tako je spomladi vodja nabave Volva obiskal Iskro Avtoelektriko. … Takrat smo šli v 24 kranjskih tovarn in razen v eni, v Iskri Kibernetiki, kjer so hoteli najprej šolo in telovadnico, so se strinjali z gradnjo bazena, ki se je nato začela leta 1988. …. Čeprav so lani v Iskri govorili o sovražnem prevzemu, pa je Matkovič tokrat dejal, da zakon ne omenja tega termina. …  V Iskri Mehanizmih bodo letos prihodek z lanskih 31,4 milijona evrov (7,5 milijarde tolarjev) povečali na 32,1 milijona evrov.

  Pogosteje pa je raba neenotna, saj se tudi v istem besedilu pojavljata oba tipa, česar ne priporočamo, npr.:

  • Velik pomen v Iskri Mehanizmi pripisujejo tudi izmenjavi znanja med zaposlenimi, zato si prizadevajo, da »notranji trenerji« ne bi bili podkovani samo s strokovni znanjem oziroma z obvladovanjem posameznih delovnih postopkov, ampak tudi s pedagoško-andragoškimi znanji in pristopi. Pa še nekaj je zanimivo v Iskri Mehanizmih najvišja vodstvena in strokovna dela niso nikomur nedosegljiva.

  Taka je praksa.
  Kaj pa pravita slovnica in pravopis? Poznajmo troje načel oblikoslovnega pregibanja večbesednih imen:
  Toporišičeva Slovenska slovnica (2004: 302–303) sklanjanje večbesednih imen utemeljuje s (1) ujemalnostjo sestavin: če se torej ujemajo v sklonu, številu in (neobvezno) tudi spolu, že sama ujemalnost narekuje sklanjanje, npr. Smelt Olimpija – Smelta Olimpije; (2) neujemalne sestavine se ne sklanjajo: Hotel Turist – Hotela Turist.
  (3) Slovnica pa opozarja tudi, da prevzeta lastna imena, pri katerih imamo občutek, da je prva sestavina pridevniška in nesklonljiva, sklanjamo le v drugem delu, npr. Campo Formio – Campo Formia.

  V slovnici je navedeno tudi, da nekatera večbesedna poimenovanja sklanjamo po prvem (1) ali drugem (2) načelu, in sicer glede na to, ali imamo pri njih občutek za samostojnost njihovih sestavin ali ne.

  Sledeč temu, bi torej imena Domel Holding, Merkur Trgovina, Iskra Mehanizmi lahko sklanjali na tri načine:

  Domel Holding: (1) Domela Holdinga (2) Domela Holding (3) Domel Holdinga
  Merkur Trgovina: (1) Merkurja Trgovine (2) Merkurja Trgovina (3) Merkur Trgovine
  Iskra Mehanizmi: (1) Iskre Mehanizmov (2) Iskre Mehanizmi (3) Iskra Mehanizmov

  A že na začetku predstavljeno stanje v rabi kaže, da imen Domel, Iskra in Merkur ne pojmujemo kot pridevnikov, temveč omahujemo zgolj pri sklonljivosti druge sestavine. Svetujemo torej, da se ravnate po predstavljenem načelu (1) oz. priporočamo sklanjanje obeh sestavin.

  Omenimo še, da se v imenih, v katerih je druga sestavina zemljepisno ime, to ne sklanja, npr. Pivovarna Laško – Pivovarne Laško, Zlatarna Celje – v Zlatarni Celje, Eta Kamnik – iz Ete Kamnik.
  Predstavljena pravila najdete tudi v Slovenskem pravopisu 2001 v poglavju Večbesedna imena 843 in dalje.

  Helena Dobrovoljc (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.