×

»Prost« ali »prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala«?
 • Vprašanje:

  Kako je z določno/nedoločno obliko pridevnika v stalnih besednih zvezah oziroma terminih in v naslovih knjig, poglavij, listin itd.? Primer: prost ali prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala (v Evropski uniji ustaljen izraz za označevanje štirih svoboščin)?


  Odgovor:

  V stalni terminološki zvezi je določna oblika pričakovana, sicer pa je pridevnik mogoče rabiti tudi kot kakovostni, kar dokazuje stopnjevanje, npr.:Ne samo, da se približujemo vstopu EU, ampak predvsem vse bolj prost pretok blaga na trgu bo tiste, ki kisarje silijo v nove investicije in registracijo.

  Terminološko mnenje je naslednje: prosti pretok, ki ga uporabljamo v pomenu 'nemoteno prehajanje produkcijskih faktorjev (tj. blaga, storitev, oseb in kapitala) med državami EU', je pravni termin. Z vidika terminologije je ustrezna oblika z vrstnim pridevnikom. Raba sicer ni enotna (morda vpliva tudi zveza prost vstop/vstop prost, ki se pogosto uporablja v splošnem jeziku), stopnjevanje pa v primeru, ko gre za termin, ni ustrezno.

  Mojca Žagar Karer (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.