×

Kateri glagol uporabiti: »zaključiti« ali »skleniti«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera beseda je bolj primerna, zaključiti ali skleniti. Vem, da smo namesto »zaključek« pisali »sklep«. Bi bilo zato bolje tudi v spodnjih primerih uporabljati glagol skleniti?

  Zaključili/Sklenili smo leto 2017.
  Osnovnošolci bodo bralno značko zaključili/sklenili v naši knjižnici.


  Odgovor:

  Glagola zaključiti in skleniti se sicer razlikujeta v svojih pomenih, a v vaših primerih gre za sopomenskost. Po SSKJ 2 sta aktualna 4. pomen glagola zaključiti, tj. 'končati kaj kot polno, do konca uresničeno celoto', npr. zaključiti preiskavo, turnejo, sezono, torej tudi zaključiti bralno značko, leto, oz. 3. pomen glagola skleniti, ki ga SSKJ 2 razlaga zgolj s sinonimom 'končati', pri čemer slednjega lahko bolj konkretno opredelimo s pomenom, po katerem glagol končati 'izraža prenehanje dejavnosti, aktivnosti' oz. v podpomenu, navadno s prislovnim določilom, izraža 'dejanje, ki se kot zadnje vključuje v kako celoto', npr. ciklus oddaj bomo končali z analizo Cankarjeve drame, delo so končali s pesmijo, torej tudi skleniti leto, bralno značko (na kakšen način, kdaj, kje ipd.).

  Brskanje po korpusu Gigafida izkaže rabo obeh zvez, in sicer tako zaključiti kot tudi skleniti leto v prid zvezi zaključiti leto (skoraj dvakrat toliko pojavitev), npr. skleniti prvo leto službovanja, delovanja, poslovanja; Vincencijevo, Ipavčevo leto; cerkveno, šolsko, koledarsko leto : zaključiti prvo leto prava, sekundariata, delovanja; poslovno leto, prihodnje, minulo leto : prihodnje, lansko, staro, preteklo, minulo leto; šolsko, nogometno, klubsko leto; poslovno, bilančno leto ipd. Zveza z bralno značko je pri obeh glagolih redka, npr. V Šmarju pri Jelšah so zaključili prvo bralno značko za odrasle, Vsako leto na Osnovno šolo Dobrova povabimo književnika, da zaključi bralno značko : Letos bodo med drugim sklenili akcijo bralne značke predšolskih otrok, V vrtcu Mojca sklenili bralno značko.

  Glede na zapisano lahko sklenemo, da sta glagola sopomenska in bi težko govorili o kakršni koli zaznamovanosti. Opazimo lahko le skoraj dvakrat večjo pogostost zvez z glagolom zaključiti ter pomenski odtenek, pri čemer je pri glagolu zaključiti v ospredju predvsem konec, zaključek nekega dogajanja, niza dejanj in dogodkov, neke celote, pri glagolu skleniti pa zaokroženje neke celote, niza dogodkov s poudarkom na dogodku oz. njegovem opisu.

  Nataša Gliha Komac (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.