×

Deljenje besede »refleksiven«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno delimo besedi refleksiven in refleksivnost?


    Odgovor:

    Priporočljivo deljenje je re-flek-si-ven in re-flek-siv-nost, dopustno pa tudi re-fle-ksi-ven in re-fle-siv-nost.

    Marko Snoj (oktober 2013)


Prijavite se za odgovor