×

Deljenje besede »refleksiven«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno delimo besedi refleksiven in refleksivnost?


    Odgovor:

    Priporočljivo deljenje je re-flek-si-ven in re-flek-siv-nost, dopustno pa tudi re-fle-ksi-ven in re-fle-siv-nost.

    Marko Snoj (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.