×

Naziv vojvode po pokrajini »Sussex« je »Susseški«
 • Vprašanje:

  V medijih se pojavlja manjša zadrega glede pravilnega naslova britanskega princa Harryja.
  Je vojvoda Sussexški, Susseksški ali Susseški? In ali je v izgovorjavi dovoljeno "saseški", ali mora biti "sasekški"?


  Odgovor:

  Zemljepisno ime Sussex izgovorimo kot [sáseks, tudi sásiks], zato zaradi pravila, ki pravi, da se obrazilo -ski spremeni v -ški za govorjenimi [k g h – č ž š – c z s in dž], pridevnik zapišemo susseški, izgovorimo pa [sáseški, tudi *sásiški], saj pride do zlitja ks + s v obrazilu v en glas [š]. Plemiški pridevek vojvode Harryja je torej Susseški, vojvodinje pa Susseška – pisano z veliko začetnico v skladu s pravopisnim pravilom v členu 43:

  Namesto priimka (zlasti za starejšo dobo) uporabljamo stalne pridevke po krajih ali po kateri izmed značilnosti oz. posebnosti: Ljudevit Posavski, Herman Celjski, Aleksander Veliki, Henrik Osmi, Friderik S praznim žepom, Ivan Brez dežele; prim. tudi Devica Orleanska.

  Opozorimo še, da je pravopisna slovarska rešitev za pridevnik na -ski pri imenu Sussex težko izgovorljiva in oddaljena od resnične glasovne uresničitve, verjetno je prišlo do napake:

  Sussex -a [sásiks] m, zem. i. (ȃ) |angleška grofija|: v ~u
  sussekški -a -o [ikš] (ȃ)
  Sussexčan -a [ikš] m, preb. i. (ȃ)
  Sussexčanka -e [ikš] ž, preb. i. (ȃ)

  medtem ko se v pravopisu pri imenih Halifax in Phoenix pridevnika halifaški in phoeniški potrjuje zgornja trditev:

  Hálifax -a [halifaks] m, zem. i. (ȃ) |britansko mesto; kanadsko mesto|: v ~u
  hálifaški -a -o (ȃ)
  Phoenix -a [féniks] m, zem. i. (ẹ̑) |mesto v ZDA|: v ~u
  phoeniški -a -o  (ẹ̑)

  Enako velja za govorno enaka izglasja, ki niso zapisana s črko x, temveč z dvočrkjem ks:

  Fairbanks -a [fêrbenks] m, zem. i. (ȇ) |mesto v ZDA|: v ~u
  fairbanški -a -o (ȇ)
  Béneluks -a m, zem. i. (ẹ́) |Belgija, Nizozemska, Luksemburg|
  béneluški -a -o (ẹ́)

  Več si o premenah ob obrazilu -ski lahko preberete v Slovenskem pravopisu 2001 v členu (985).
  O glasovnih prilagoditvah pri slovenskih imenih je v letu 1966 objavil razpravo »Glasoslovne spremembe pri pridevnikih na -ski iz krajevnih imen« slovenski jezikoslovec Jakob Šolar, ki zlitja in premene pojasnjuje na slovenskem imenskem gradivu.

  Helena Dobrovoljc (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.