×

Stavčnočlenska določitev: »Zakaj ne smem molčati?«
  • Vprašanje:

    Imamo poved "Zakaj ne smem molčati?". Kaj je zakaj kot stavčni člen?


    Odgovor:

    Pri slovničnem opisu stavčnih zgradb je potrebno za določitev stavčnega člena upoštevati pomen, vprašalnico in položaj v stavčni zgradbi, kakor je pojasnjeno v Slovenski slovnici 2000: 606. Na osnovi teh meril lahko ugotovimo, da je v vprašalni povedi Zakaj ne smem molčati? krepko natisnjeni stavčni člen prislovno določilo vzroka, saj pomensko sprašuje po vzroku povedkovega dejanja, po njem se vprašamo z vzročnostnim prislovom (SS 2000: 409), ki ima v stavčni zgradbi primičen položaj (SS 2000: 625–626).

    Aleksandra Bizjak Končar (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.