×

Merila za sprejem besed v drugo izdajo SSKJ




 • Vprašanje:

  Rada bi vedela, po kateri meri oz. po katerem pravilu ste vnesli/sprejemali (nove) besede v SSKJ2?


  Odgovor:

  V drugo izdajo SSKJ je na novo vključenih 5421 slovarskih sestavkov novejšega slovenskega besedja, ki se je na novo ali pogosteje uporabljalo od slovenske osamosvojitve do leta 2013. Načela vključitve novih slovarskih sestavkov so predstavljena v Predgovoru k drugi izdaji:

  "Besedilo prve izdaje je bilo dopolnjeno zlasti s podatki, ki jih prinaša Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (Ljubljana 2012), katerega geslovnik je v dobršni meri nastal na osnovi monografije Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) (Ljubljana 2009). Slovar novejšega besedja slovenskega jezika gradivno temelji predvsem na besedilnem korpusu Nova beseda, ob vključitvi novih besed, besednih zvez in pomenov v drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika pa je bilo gradivo dodatno preverjeno z analizo besedilnega korpusa Gigafida. Poleg slovarskih opisov besed in besednih zvez, izbranih iz Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in prilagojenih zasnovi Slovarja slovenskega knjižnega jezika, je bilo v drugo izdajo dodanih še 581 slovarskih sestavkov z opisi doslej še neuslovarjenih besed. Glavni gradivni vir za te dopolnitve je bil besedilni korpus Gigafida."

  V predstavitvi druge izdaje SSKJ na spletnih straneh Mladinske knjige pa so predstavljene različne pomenske skupine novih slovarskih sestavkov. Pogosto gre za besedje, ki odraža spremembe v našem vsakdanjiku, družbi, vrednotah, pogledu na svet, zlasti spremembe v oblačenju in osebnem slogu (npr. balerinka, pajkice, porjavitev), spremembe pri uporabi sodobnih tehnologij, naprav, drugih pripomočkov (npr. antivirusnik, blog, hekanje), besede, ki so iz slengovske rabe prešle v splošno (npr. bejba, ups, vau), spremembe v popularni in duhovni kulturi ter preživljanju prostega časa (npr. ajurveda, estradnik, rave), družbene in gospodarske spremembe (npr. azbestoza, bioorožje, biseksualec) in spremembe v prehranjevanju (npr. al dente, basmati, pesto). Dodanih je okrog 300 ženskih oblik (npr. dojenčica, estradnica, kanclerka), dodani so bili tudi novi pomeni besedam, ki so bile že v prvi izdaji SSKJ.

  Mija Michelizza (junij 2018)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.