×

Prebivalci in prebivalke Krškega
  • Vprašanje:

    Zanima me kako se imenujejo prebivalci in prebivalke Krškega. In kako vaščani, vaščanke vasi po imenu Krka?


    Odgovor:

    Prebivalci Krškega, Krke (vasi v občini Ivančna Gorica) in Krške vasi v občini Ivančna Gorica se imenujejo Krčáni oz. Krčánke, prebivalci Krške vasi v občini Brežice pa Kŕčani oz. Kŕčanke. Stanovniška ali prebivalska imena za vse navedene kraje so enaka, ker so tvorjena s pripono -jan iz iste podstave Krka. Krajevni imeni Krško (po elipsi iz *Krško polje) in Krška vas sta izpeljani iz imena reke Krke s pridevniško pripono -ski, pripone pa (vsaj izvorno) ne sodelujejo pri tvorbi stanovniških imen. Podobno so tudi prebivalci Jezêrskega Jezerjáni in ne morda Jezêrščani.

    Silvo Torkar (junij 2018)