×

Poizvedba po besedi »preizpraševati«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali beseda preizpraševati obstaja. V SSKJ in SP je namreč nisem uspel najti, se pa ponekod pojavlja.


  Odgovor:

  Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis res še nista zabeležila glagola preizpraševati v pomenu 'poglobljeno, z upoštevanjem različnih, tudi novih, še neuveljavljenih vidikov analizirati, presojati, ocenjevati lastnosti česa, dejstva o čem', kar pa ne pomeni, da beseda ne obstaja. V korpusu Gigafida ima 177 pojavitev, glede na razporeditev pojavnic v korpusu po letih pa lahko sklepamo, da se je v zadnjem desetletju raba glagola razširila. To pomeni, da v času nastajanja SSKJ in SP glagol praizpraševati v gradivu, ki je bilo osnova za omenjena priročnika, ni bil dovolj pogosto rabljen, da bi se uvrstil v slovarja. Da se je raba glagola preizpraševati razširila v zadnjem času, potrjuje še dejstvo, da omenjenega glagola ni niti v Besedišču slovenskega jezika, ki je zbirka besed, ki so bile zbrane po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika, niso pa se uvrstile v SSKJ.

  Navajamo še nekaj zgledov rabe glagola preizpraševati:

  • Prikliče starodavni koncept babilona in preizprašuje njegove implikacije za sodobnost: zamujene priložnosti za komunikacijo, ki vodijo naša življenja, pa čeprav jih pogosto sploh ne opazimo.
  • Povezava besedila in slike preizprašuje temelje žanra, saj prav reportažo neločljivo povezuje in vsebinsko določa besedilo.
  • Drugo smer njenega raziskovanja predstavljajo zgodbe o telesu, kjer avtorica preizprašuje konfliktnost v telesu samem in v odnosih med telesi.
  • Vodi me predvsem načelo izbora literature, kakršno sem imel rad kot otrok, glasba, kakršna me je spremljala, seveda pa se tudi preizprašujem.

  Mija Michelizza, Domen Krvina, Tina Lengar Verovnik (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.