×

Sklanjanje moških imen na -o: »Sabo«, »Očko«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjamo moške priimke, ki se končajo na -o -- npr. Sabo, Očko? Je pravilno za Janeza Sabo ali za Janeza Saba?


  Odgovor:

  Vsi samostalniki moškega spola, ki se končajo na -o, se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi. To velja tako za občne besede (avto avta) kot za osebna imena (Marko Marka) in priimke (Cvetko Cvetka).

  Vaš zgled sklanjamo takole: Janez Sabo, Janeza Saba, Janezu Sabu, Janeza Saba, z Janezom Sabom, pri Janezu Sabu.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)