×

Velelnik glagolov »izvedeti« in »izvesti«
 • Vprašanje:

  Prosim za pojasnilo glede velelnikov glagolov izvedeti in izvesti.


  Odgovor:

  Oblike zelo podobnih glagolskih oblik so zapisane v dveh velikih slovenskih slovarjih, in sicer v Slovarju slovenskega knjižnega jezika iz let 1970--1991 in v Slovenskem pravopisu iz leta 2001 ali v kakem novejšemu ponatisu. Ker so zapisi zelo podobnih oblik kdaj okrajšani do roba berljivosti in razumljivosti, je oboje dobro vsaj delno obnoviti, takole:

  izvédeti, oblika za 1. osebo ednine izvém, velelnik za 2. osebo ednine izvédi (in tako še poizvédi, npr. pojdi in poizvédi), za 2. osebo množine izvédite (in tako še poizvédite, npr. poizvédite še več), problematičen pa je še deležnik na -l, sploh za ženski spol in množino: izvédel je novico; izvédela je, kaj se je zgodilo; izvédeli so resnico

  izvêsti, oblika za 1. osebo ednine izvêdem, velelnik za 2. osebo ednine izvêdi, za 2. osebo množine izvedíte (in izvêdite, kar pa je pogovorni, neknjižni naglas), deležnik na -l: izvêdel je skladbo; izvêdla je poskus; izvêdli so turo

  izvésti, oblika za 1. osebo ednine izvézem, pa tudi izvêsti, oblika za 1. osebo ednine izvêzem, velelnik za 2. osebo ednine izvézi, za 2. osebo množine izvézite, in za 2. osebo ednine tudi izvêzi, za 2. osebo množine tudi izvezíte, deležnik na -l: izvézel je vzorec, izvézla je blazino, izvézli so prt ter za ženski spol ednine tudi izvêzla je in za moški spol množine tudi izvêzli so

  Na kratko oblike za 2. osebo ednine, za 2. osebo dvojine in za 2. osebo množine:

  • izvédeti: izvédi, izvédita, izvédite (rezultate, novico)
  • izvêsti: izvêdi, izvedíta, izvedíte (anketo, turo)
  • izvésti: izvézi, izvézita, izvézite, pa tudi izvêsti: izvêzi, izvezíta, izvezíte (obleko, prt)

  Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.