×

Kako pisati ime romarske poti: »Camino«, »Pot svetega Jakoba«, »kamino/camino«?
 • Vprašanje:

  Slovenski Camino

  Vedno več romarjev odhaja tudi iz Slovenije v španski Santiago de Compostela k relikvijam sv. Jakoba. Hodijo po pešpoti, imenovani Camino. To je spodbudilo romarje številnih držav, da tudi v svoji domovini vzpostavijo podobno pot, ki jih vodi od ene do druge cerkve sv. Jakoba.

  A kako je treba zapisati ta imena v različnih povezavah? Bil sem na Caminu ali na caminu? Prehodil sem Slovenski camino ali Slovenski Camino? Ali pa kar kamino, kakor je pizza medtem že postala pica: Kamino mi je spremenil življenje?

  Odgovor:

  Špansko zvezo El Camino de Santiago [el kamíno de santjágo] ‘Pot svetega Jakoba’, kar je romarska pot (romarske poti) po Evropi, ki vodi do domnevnega groba svetega Jakoba v kraju Santiago de Compostela, prevajamo kar kot Jakobova pot (tu ni zadreg z veliko začetnico) ali Pot svetega Jakoba, redko tudi Šentjakobska pot.

  V slovenskih pravopisnih pravilih doslej romarske in podobne poti niso bile evidentirane med zemljepisnimi nenaselbinskimi imeni, zdaj pa je ta kategorija načrtovana. Ta imena, ki jih pišemo z veliko začetnico, označujejo:

  • smučarske proge, pešpoti, kolesarske poti, učne poti, gorske, turistične, romarske poti in plezalne smeri (npr. Zvoh, Žagarjev graben; Rilkejeva pešpot, Soška pešpot; Grajska kolesarska pot; Koščeva učna pot, Gozdna učna pot Resslov gaj; Rogaška vinska pot, Aljaževa pot; Jakobova pot, Pot svetega Jakoba; Slovenska smer, Trmasti stolpič).

  Namesto zveze Jakobova pot se med načrtovalci, poznavalci in udeleženci tega pohodniško-turističnega projekta po njej v slovenščini izvorno in žargonsko uporablja tudi kar jedro španske imenske zveze, in sicer samostalnik moškega spola camino ali kamíno, označuje pa katero koli romarsko pot po cerkvah svetega Jakoba (glavni pravijo deblo in stranskim odsekom veje). Pod vplivom tujih jezikov ali zaradi zvez, kakršna je Camino Francés, francoski del Jakobove poti, se ta pot ali kak njen del na kratko imenuje tudi kar Camino, kar v slovenskih besedilih pišemo z malo začetnico (tako bi Jakobovo pot okrajšali v pot, ne v Pot):

  • Španski in slovenski kamino bosta predavatelja predstavila s fotografijami.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.