×

Oblike glagola »izvoliti«
  • Vprašanje:

    Kako se glasi nedoločnik od glagola izvoli. (V smislu, ko komu kaj daš.) Npr.: Izvoli, to je tvoje.


    Odgovor:

    Glagol izvoliti se pri vljudnostnem nagovoru, kot so izvoli, izvolita, izvolite, uporablja samo v velelniku, redko še v pogojniku, npr. ali ne bi izvolili sesti, starejše tudi v 3. osebi množine, ki stoji v vlogi velelnika za onikano osebo, npr. izvolijo sesti. Preostale osebne oblike se uporabljajo le v njegovem drugem pomenu »dobrohotno kaj storiti«, ki pa je prvotnejši: Grof je izvolil priti; gospa ne izvoli priti. Nedoločnik je torej izvolíti, vendar se uporablja zelo redko, npr. Treba mu je bilo samo izvoliti priti.

    Marko Snoj (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.