×

Pomen veznika »če«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali ima veznik če lahko vlogo protivnega veznika. Če sklepam po SSKJ in SP, ne, če pa gledamo rabo, se je v pomenu, v katerem izraža nasprotje, prav namnožil. Denimo:

  • Če se je lani še zlomil pod pritiskom, je bilo letos drugače.
  • Če je konkurenčni baselski sejem ur odprt za javnost, v Ženevi stavijo na ekskluzivnost.«
  • Če so najzanimivejša tuja prvenstva že odločena, bodo zadnji tedni sezone razburljivejši na slovenskih nogometnih zelenicah.*

  Ali ima če vendar tudi vlogo protivnosti ali bi morali v takih primerih uporabiti druge veznike (in ali smo to od kod prevzeli, ker mislim, da nekoč nismo tako govorili)?


  Odgovor:

  Če sledimo Toporišičevi Slovenski slovnici, veznik če ne more nastopati kot protivni veznik: protivni vezniki so priredni vezniki ( npr. pa, toda …), veznik če pa se uvršča med podredne veznike. Na prvi pogled se zdi, da gre v vaših primerih za rabo veznika če namesto dopustnega čeprav, kar Toporišič kot občevalno (torej za pisno knjižno rabo manj primerno) navaja na str. 444 in ponazarja z naslednjim zgledom: Upanje, Lovre, upanje živi človeka, če ga že vse drugo zapusti.

  Vendar pa v vaših primerih veznika če ne moremo zamenjati s čeprav, ne da bi s tem spremenili pomen povedi: Če se je lani še zlomil pod pritiskom, je bilo letos drugače ni enako kot Čeprav se je lani še zlomil pod pritiskom, je bilo letos drugače.

  Gradivo korpusa Gigafida kaže, da so povedi s takšno strukturo precej pogoste – zlasti v publicističnih besedilih, npr.:

  • Če je povprečni kupec še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v trgovini zapravil 60 odstotkov svojega proračuna, se je ta delež v letu 2000 zmanjšal na 39 odstotkov.
  • Če v prvi dvorani še pomisliš, da bo izbor omejen zgolj na Chagallova pozna leta in izdelke iz pretežno zasebnih zbirk, so že v drugi dvorani pomisleki odveč.

  Skupno tovrstnim zgledom je, da v prvem (odvisnem) delu povedi izražajo dejanje oziroma dogajanje, prehodno tistemu, ki ga izraža glavni stavek; pogosto se v odvisnih delih pojavljata tudi členka še in že.

  Vezniku če v takih povedih bolj kot dopustni čeprav ustreza vezniška zveza medtem ko, ki pa ima protivni pomen. Stilistiki so v takih primerih svetovali zamenjavo -- medtem ko v odvisnem stavku je zamenjal pa v glavnem:

  • Medtem ko se je lani še zlomil pod pritiskom, je bilo letos drugače.

  Protivnost je po pretvorbi še bolj razvidna:

  • Lani se je še zlomil pod pritiskom, letos pa je bilo drugače.

  Izvora stavčnih zgradb s protivnim če žal ne poznamo. Podobni primeri so v angleščini, vendar niso tako pogosti, da bi lahko šlo za verjeten vpliv tega jezika. Sicer pa tujejezični vpliv ni vedno razlog za razširjanje novosti v jeziku – lahko gre za dejanske potrebe zanje pri opisovanju sveta in dogajanja v njem, lahko pa tudi zgolj za t. i. modo v jeziku.

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.