×

Mobilna številka ali mobilna telefonska številka?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri od izrazov mobilna številka ali mobilna telefonska številka je najbolj ustrezen, ko govorimo o številki mobilnega telefona.


  Odgovor:

  Pridevnik mobilen ima glede na SSKJ dva pomena, in sicer 1. gibljiv, premičen in 2. prenosen, prestavljiv. Za številko (v pomenu, ki ga navajate) pa težko rečemo, da je karkoli od zgoraj omenjenega, kar kaže na to, da se uveljavlja tudi pomen 'ki je v zvezi z mobilnim telefonom'. Ker gre za (telefonsko) številko mobilnega telefona, bi lahko pričakovali podredno zloženi pridevnik mobilnotelefonski in besedno zvezo mobilnotelefonska številka ali celo mobilnotelefonska telefonska številka, vendar pa se nič od tega v rabi ni uveljavilo.

  Zaradi gospodarnosti v jeziku se včasih zgodi, da je pridevnik na eni strani tvorjen z izpeljavo iz samostalnika, npr. atomski 'ki je v zvezi z atomom (atomska energija), datljev 'ki je iz datljev ali vsebuje datlje' (datljeva tortica) ali balzamični 'ki je v zvezi z balzamom (smolo ali kozmetičnim sredstvom; balzamični vonj ali balzamični robčki).

  Na drugi strani pa se lahko enaka oblika pridevnika nanaša na stalno besedno zvezo, ki že vsebuje tako tvorjen pridevnik, npr. atomski 'ki je v zvezi z atomsko energijo' (atomski reaktor, atomska bomba), datljev 'ki je v zvezi z datljevimi palmami' (datljev nasad) ali balzamični 'ki vsebuje balzamični kis' (balzamični preliv) [pridevnik balzamični bo z omenjenimi pomeni predvidoma uslovarjen pri naslednji posodobitvi eSSKJ].

  V vašem primeru sta torej ustrezna oba izraza, verjetno je zaradi gospodarnosti v jeziku v rabi pogostejši izraz mobilna številka.

  Mija Michelizza, Nina Ledinek (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.