×

Zvalnik v slovenščini
  • Vprašanje:

    Nekje sem zasledila, da ima slovenščina tudi sedmi sklon ZVALNIK, vendar je v vseh srednješolskih učbenikih za slovenščino vedno navedenih samo šest sklonov. Mi lahko prosim poveste kaj več o zvalniku in njegovi rabi.


    Odgovor:

    Slovenščina v svojem slovničnem sestavu zvalnika nima več. Njegovo funkcijo je pri nas prevzel imenovalnik. Zadnje ostanke zvalnika v slovenščini zasledimo na prelomu 17. in 18. stoletja, npr. pri Janezu Svetokriškem: Juri se obrne po cerkvi, rekoč: kje ste zdaj vi moji prijatelji? Kadar jest zakihnem, pravite Jure Bog ti pomagaj /…/. Tu je oblika Jure dejansko zvalnik osebnega imena Juri(j). Sicer se nam ta nekdanja sklonska oblika ohranja le v otrdelih tvorbah, kot v osebnih lastnih imenih Jure, Jane, tudi oče je ena izmed teh. V nagovorih uporabljeni obliki sine, brate, sta prevzeti iz hrvaščine, v kateri se ta sklon še ohranja.

    Marko Snoj (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.