×

Živa glasba ali glasba v živo?
 • Vprašanje:

  Je prav, če rečemo, da vabimo na prireditev z živo glasbo?


  Odgovor:

  Besedna zveza živa glasba je v rabi povsem razširjena in uveljavljena, in sicer v zelo različnih tipih besedil. Tvori tudi svoje zveze in tako npr. lahko beremo o živi kavarniški, elektronski, plesni klavirski glasbi ali gremo npr. na zabavo, ples, večer ali v lokal z živo glasbo.
  Zveza živa glasba, katere pomen ni razviden iz posameznih sestavin, je glasba, izvajana pred poslušalstvom, ne predvajana iz glasbenih naprav. Gre za prevod angleške zveze live music. V naših slovarjih zveze še ni, njena razširjenost pa priča o razumljivosti in hkrati o nenadomestljivosti, kar velja tudi za podobno nenavadno zvezo hladna vojna.

  Torej ni nič narobe, če vabite na prireditev z živo glasbo.

  Nataša Gliha Komac, Helena Dobrovoljc (april 2018)