×

Sopomenke: »center« ali »središče«
 • Vprašanje:

  Kot dejavnemu uporabniku slovenske Wikipedije (in tudi drugače) me zanima zakaj se v nekaterih sotvarjih rabi izraz center (centrum) in ne bolj slovenski izraz središče, ki je dodobra uveljavljen vsaj v geometriji? Že v ZRC se najde in npr. Kennedyjev vesoljski center. Ali 'središče' strogo pridobi to polatinizirano obliko pri ustanovah takšne vrste, ali je to zgolj naključno, oziroma se bolje sliši? Sodeč po podatku z Wikipodatkov vsaj češčina in slovaščina rabita drugače: Kennedyho vesmírné středisko in Kennedyho vesmírne stredisko.


  Odgovor:

  Slovenski jezikovni priročniki in slovarji (SSKJ; pravopisni slovar) zaradi angleškega izvora besede center priporočajo v pomenu ‘kraj, ki je enako oddaljen od obrobij’ rabo samostalnika središče, medtem ko je v pomenu ‘kraj, prostor, kjer je osredotočena določena dejavnost’ mogoče enakovredno uporabiti center in središče.

  Razlika je razvidna iz SSKJ, saj se sopomenke, zapisane za razlago in ločene s podpičjem, obravnavajo kot nadrejene, sopomenke, zapisane za vejico, pa kot enakovredne. V drugi izdaji SSKJ na Franu je opisana razlika še poudarjena, saj so za podpičjem zapisane nadrejene sopomenke obarvane in delujejo kot povezava na nadrejeno središče oz. sredina (gl. center).

  Kljub temu, kot ste opazili že sami, v rabi danes prevladuje samostalnik center, k čemur zagotovo pripomore veliko število imen in opisnih poimenovanj tipa varstveno-delovni center, Klinični center, šolski center, center odličnosti … (v SSKJ 2. pomen), ki se pojavljajo v besedni zvezi s prilastkom. Z dolgo trajajočo rabo se lahko začne sčasoma vzpostavljati tudi pomensko razlikovanje.

  Vzpostavljena in uveljavljena poimenovanja in imena je zelo težko spreminjati. Ob novih poimenovanjih in imenih ustanov in podjetij pa se preredko spomnimo na lektorja in svetovalca, temveč nas pri izbiri vodijo drugi vzgibi (mednarodna prepoznavnost, zgledovanje po drugih jezikih ...). Zato je pogovor o tovrstnih vprašanjih vedno zaželen in upamo, da jih s svetovalnico spodbujamo.

  Helena Dobrovoljc (julij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.