×

Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'
 • Vprašanje:

  V zadnjem času je mogoče zaslediti rabo glagola nasloviti v pomenu ukvarjati se z, govoriti o, osredotočiti se na; posvetiti se, lotiti se, lahko tudi preprečiti, odpraviti, v besedilih institucij EU gre za prevod/kalk angl. glagola to address. Zanima me, ali nameravate ta pomen zajeti v sprotnem slovarju in ali ga je v uradnih besedilih, glede na to, da ni normiran, sploh dopustno uporabljati?

  Glagol s tem pomenom je pogost v publicističnih besedilih, pa tudi političnih. Pred kratkim pa je bila v Uradnem listu EU objavljena Uredba (EU) 2018/302 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije (EN: on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination).


  Odgovor:

  Glede tovrstnih primerov zavzemamo načelno stališče: uporabljati glagol nasloviti ali naslavljati (+ kaj/koga) (iz angl. to adress) v novem pomenu se ne bi zdelo problematično, če za ta pomen res ne bi imeli nobene druge ustrezne in uveljavljene sopomenke. A ni tako; čisto razumljivo se bere:

  • Njen namen je obravnavati posredno in neposredno diskriminacijo.
  • Parlament, Svet in Komisija bi se morali zato še naprej ukvarjati s temi ovirami.

  Zadevo lahko obravnavamo, se z njo ukvarjamo ipd., glagol nasloviti (+ na koga/kaj) pa v knjižni slovenščini uporabljamo v pomenu 'napisati naslov', 'ogovoriti' ... (gl. SSKJ). Spletni slovar sopomenk tega pomena pri nasloviti ne pozna (vir: sopomenke CJVT) in tudi korpus sodobne nestandardne slovenščine Janes, ki je sicer dober detektor tovrstnih sprememb oz. razširitev pomena, ne kaže odklonov od SSKJ-jevske pomenske razčlenitve.

  Dvom glede ustreznosti rabe glagola nasloviti je upravičen in uporaba v pomenih 'ukvarjati se z', 'govoriti o', 'osredotočiti se na'; 'posvetiti se', 'lotiti se' ... ni potrebna.

  Helena Dobrovoljc (julij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.