×

Ženska oblika poklica »živilski tehnik«
  • Vprašanje:

    Kakšna je ženska oblika poklica živilski tehnik?


    Odgovor:

    Tu težava res ni velika: živilska tehnica.

    Marko Snoj (oktober 2013)