×

Uporaba predloga z in njegove variante s
 • Vprašanje:

  Kot slovenistka poznam pravilo uporabe predlogov s in z. Zanima me samo, kako je s samim zapisom obeh, ko se v stavku nizajo besede, ki se nekatere začnejo z nezvenečimi nezvočniki, nekatere z zvenečimi, nekatere pa z zvočniki ali s samoglasniki. Je potrebno vsako spremembo označiti? Recimo: Govorila sem s Katjo, z Ano, Andrejem, s Filipom, Sabino, z Majo? Ali je dovolj že, da se na začetku nizanja elementov uporabi samo ena varianta predloga, ki velja za vse elemente? Torej: Govorila sem s Katjo, Ano, Andrejem, Filipom, Sabino, Majo.

  V praksi sem opazila, da se večinoma uveljavlja zadnji zapis, toda vseeno bi se rada prepričala, če je ta zapis pravilen.


  Odgovor:

  V takih primerih je dovolj, če predlog v ustreznem zapisu navedete pred prvim imenom: Govorila sem s Katjo, Ano, Andrejem, Filipom, Sabino in Majo. Podobno: Grem h Gašperju in Janezu oz. Grem k Janezu in Gašperju. Ponavljanje predloga tu ni potrebno, ker je oblika s samo alomorf predloga z in oblika h samo alomorf predloga k, torej za po en predlog v različnih pojavnih oblikah. V primerih, ki zahtevajo vezljivost z različnimi predlogi, pa seveda prvi velja le do besede, ki zahteva drugega, npr. v Ljubljani, Mariboru in na Dunaju.

  Marko Snoj (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.