×

Sklanjanje imena »Jaka Dobrila«
 • Vprašanje:

  Jaka Dobrila lahko sklanjamo v rodilniku Jaka Dobrila in Jake Dobrile. Ali lahko sklanjamo tudi kot Jaka Dobrile oz. Jake Dobrila (tj. ime po 2. m. sklanjatvi in priimek po 1. m. sklanjatvi oz. obratno)? Verjetno je tako mešanje slogovno manj ustrezno, kajne? Kaj pa izkazuje raba -- katere oblike so pogostejše -- sklanjanje moških imen na -a po 1. m. ali po 2. m. sklanjatvi?


  Odgovor:

  O slogovni ustreznosti v sodobni slovenščini težko govorimo, saj se pri vrednotenju jezikovnih pojavov ne moremo opreti na kake sodobne raziskave sloga (ker jih žal nimamo), temveč le na jezikovni občutek posameznika. Moje osebno mnenje je, da je sprejemljivost mešanega sklanjanja odvisna od konkretnih imen in da npr. sklanjanje pri Mihi Pavlihu ali pri Mihu Pavlihi občutim kot nevtralno, nemešano sklanjanje (pri Mihi Pavlihi ali pri Mihu Pavlihu) pa bolj kot besedno igro, ki me spominja na otroško zabavljivko Miha »ga piha«.

  Moška lastna imena se pogosteje sklanjajo po 2. moški sklanjatvi. Pri tej trditvi se opiramo na naslednje gradivo: Oblikoslovno pregibanje in razvrščanje samostalnikov II. moške sklanjatve v slovenskem jezikoslovju (2011).

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.