×

V pomivalnem stroju posodo peremo ali pomivamo?
 • Vprašanje:

  Kot sem že v naslovu omenil, me zanima, ali se posoda v pomivalnem stroju pomiva ali pere. V rabi sta namreč pogosti obe možnosti, zato sem v dilemi. Jaz bi rekel, da je pravilna opcija pomivanje, saj se posodo pomiva. Zanimivo mi je pa to, da je raba pranje posode bistveno pogostejša. Še celo pri navodilih pomivalnih strojev ponavadi piše: "pranje posode v pomivalnem stroju".

  Kaj je pravzaprav pravilno? Ali sta pravilni obe možnosti?


  Odgovor:

  Tretji zvezek SSKJ, ki vsebuje glagola pomivati in prati, je izšel leta 1979 in v ilustrativnem gradivu posodo navaja samo pri glagolu pomivati. Kot stavčni zgled oz. stalno besedno zvezo SSKJ navaja tudi strojno pomivati posodo s stransko razlago 's pomivalnim strojem'.

  pomívati -am nedov., tudi pomivála (í)
  z vodo ali drugo tekočino čistiti: pomivati posodo; v popoldanskem času pomiva stopnice po hišah / strojno pomivati posodo s pomivalnim strojem

  práti pêrem nedov., stil. peró; prál (á é) 1. z vodo in pralnimi sredstvi odstranjevati umazanijo s tkanine: prati perilo, volno; prati pri studencu; prati v bencinu, lugu; prati si nogavice; prati na roko, v pralnem stroju / kdo ti bo kuhal in pral; pog. mati ga je prala je prala njegovo perilo, obleko; dajati prat v pralnico; mati je hodila prat k bogatim družinam; pere dvakrat na teden / pog. stroj je popravljen in spet pere deluje, dela
  // z vodo odstranjevati umazanijo s česa sploh: prati avtomobil; kadar so klali, je on pral čreva; prati solato / pog. prati lase umivati

  Že leta 2001 izdani SP kot neknjižno pogovorno navaja tudi besedno zvezo prati posodo.

  práti pêrem nedov. pêri -íte, -óč; prál -a, prát, prán -a; pránje; (-àt) (á é) kaj ~ perilo; neknj. pog.: ~ posodo pomivati; ~ si lase umivati si; prati koga neknj. pog. Mati ga je prala |je prala njegovo perilo|; poud. Doma ga pošteno ~ejo |oštevajo, opominjajo|
  práti se pêrem se (á é) To blago se dobro ~e

  Besedilni korpus Gigafida pa, kot tudi sami ugotavljate, izkazuje rabo obeh možnosti, čeprav se kot pogostejša izkaže možnost z glagolom pomivati oz. glagolnikom pomivanje. Če npr. primerjamo samo besedni zvezi »pomivanje posode« in »pranje posode«, se v korpusu Gigafida prva pojavi 1263-krat, druga pa le 129-krat. Prav tako lahko opazimo, da se »pranje posode« pogosto pojavlja v internetnih in drugih besedilih, kjer lahko zasledimo odstope od knjižne norme. Pri nekaterih zgledih pa se besedna zveza pojavlja v drugačnem kontekstu, npr. pranje posod za odpadke, kjer gre res bolj za pranje oz. čiščenje kot pomivanje v smislu klasičnega pomivanja posode.

  Pri navodilih za pomivalne stroje si rabo besedne zveze »pranje posode« na eni strani lahko razlagamo s predvidevanjem, da so tovrstna besedila pogosto prevedena, pogosto na hitro, včasih kar z avtomatskim prevajalnikom, na drugi strani pa lahko predvidevamo, da se je zlasti v pogovornem jeziku pri pomivalnem stroju analogno uveljavila raba glagola, ki se je sicer uporabljal pri pralnem stroju oz. pri pranju perila na sploh.

  Če povzamemo, pomivanje posode je uveljavljeno v knjižnem jeziku, v pogovornem jeziku in pogosto v navodilih za pomivalne stroje pa se pojavlja tudi pranje posode.

  Mija Michelizza (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.