×

Etimologija besede »šukca«
  • Vprašanje:

    Od kod prihaja pogovorna beseda za odejo – šukca/šukica?


    Odgovor:

    Slivniški pogledi so maja 2017 objavili zapis, v katerem je uporabljena beseda šukca, in pod njim zapisali njegovo pomensko razlago »toplo in prijetno zavetje, zlasti pod odejo«. Enak pomen za besedo šuka in njeno manjšalnico šukca (poknjiženo bi bilo seveda šukica) navaja Milena Ožbolt v reviji Obrh 7 (2006), ki ga ponazori z zgledom Pridǝ u šukco pod kouter! Beseda se v navedenem pomenu uporablja na področju Loške doline in Cerknice, torej v delu zahodne dolenjske narečne plošče. Izvorno je zelo verjetno postverbal glagola šukniti, ki ga Pleteršnik še navaja v pomenu »smukniti«. Če je razlaga pravilna, je šuka prvotno pomenilo »kraj, kamor kdo smukne«.

    Marko Snoj (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.