×

Večbesedni vezniki
 • Vprašanje:

  Ali sta besedni zvezi tako kot je in tam kjer lahko večbesedna veznika in pisani brez vejice?


  Odgovor:

  Odločitev o tem, ali se določena besedna zveza lahko uporablja kot večbesedni veznik in se torej zapisuje brez vejice, je v večini primerov pomenske narave: kadar namreč besedo – največkrat je to prislov ali členek (tam, tedaj, tako; češ, le ipd.) – dojemamo kot prislov oz. členek in ne kot del veznika, za njim pišemo vejico: Pokosite spomladi cvetoče travniške trate, vendar šele potem, ko so se na rastlinah že razvila semena za naslednje leto; Nagrajenci bodo nagrade prejeli potem, ko nam bodo poslali številko tekočega računa. V primerih, kjer besede ne razumemo v prislovnem pomenu, gre za večbesedni veznik, med njegove dele pa vejice, kot določa pravopis, ne postavljamo, npr. Potem ko ji pritisnem poljub, sedem in si natočim vino; Potem ko so ga ukrotili, so ga odpeljali v ustrezne prostore. Podobno velja tudi za besedni zvezi, ki ju navajate v vprašanju, pri čemer je raba zveze tam kjer (še posebno, če ji sledi glagol biti: je, smo, ste ipd.) kot večbesednega veznika, torej brez vejice, zelo redko upravičena:

  1. tam kjer : tam, kjer

  Današnja organizirana predelava smeti, tam kjer jo sploh imamo, ne daje vzpodbudnih rezultatov; Mislim, da so kazni za vožnjo po območju Triglavskega narodnega parka, tam kjer absolutno ni dovoljeno voziti z motornimi vozili, morda celo prenizke.


  Sedaj smo pa tam, kjer smo; Želeli smo pomagati tam, kjer ni bil nihče pripravljen pomagati; Človek je rad tam, kjer je rojen.

  2. tako kot (je) : tako, kot (je)

  Tako kot je meni jasno, da pri njem ne bom dosegel vsega, kar hočem, je tudi njemu jasno, da ne bo dosegel vsega pri meni; Ana je vesela vsakogar, tako kot je bila pri 91 letih vesela elektrike; Vsekakor pa računajo na gradnjo v fazah, tako kot je bilo predvideno v ureditvenem načrtu.


  Na vaše povabilo se nekdo ne bo odzval tako, kot ste pričakovali; Dejansko je vse ostalo tako, kot je bilo na začetku; Odigrali smo natančno tako, kot smo se dogovorili.

  Polona Gantar (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.