×

Diplomska naloga ali diplomsko delo?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je pomenska razlika med besednima zvezama diplomska naloga in diplomsko delo (če sploh je kakšna). Sam se pri pisanju končnega izdelka, s katerim bom diplomiral, nagibam bolj k varianti diplomska naloga, me pa vseeno zanima, kaj je ustrezneje.


  Odgovor:

  Vsebinsko med izrazoma ni razlike. Korpusno gradivo kaže, da se je nekdaj za zaključno delo prve stopnje študija uporabljal pretežno izraz diplomska naloga, nato je začela postopoma naraščati raba izraza diplomsko delo, ki danes močno prevladuje. Enako je pri paru magistrska naloga, magistrsko delo.

  Svetujemo vam, da se odločite za tisti izraz, ki se pojavlja v pravilnikih in podobnih dokumentih fakultete, na kateri boste diplomirali.

  Tina Lengar Verovnik (september 2018)