×

Diplomska naloga ali diplomsko delo?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna je pomenska razlika med besednima zvezama diplomska naloga in diplomsko delo (če sploh je kakšna). Sam se pri pisanju končnega izdelka, s katerim bom diplomiral, nagibam bolj k varianti diplomska naloga, me pa vseeno zanima, kaj je ustrezneje.


  Odgovor:

  Vsebinsko med izrazoma ni razlike. Korpusno gradivo kaže, da se je nekdaj za zaključno delo prve stopnje študija uporabljal pretežno izraz diplomska naloga, nato je začela postopoma naraščati raba izraza diplomsko delo, ki danes močno prevladuje. Enako je pri paru magistrska naloga, magistrsko delo.

  Svetujemo vam, da se odločite za tisti izraz, ki se pojavlja v pravilnikih in podobnih dokumentih fakultete, na kateri boste diplomirali.

  Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.