×

Sklanjanje tujih priimkov »McEliece« in »Lagrange«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanjata tuja priimka McEliece in Lagrange.


  Odgovor:

  Čeprav sta priimka različnega izvora -- prvi predvidoma iz angleščine, drugi iz francoščine --, pa jima je z vidika slovenskega pravopisa skupno to, da se končujeta na nemi (tj. neizgovorjeni) e. Za tega velja, da ga pri pisnem sklanjanju izpuščamo, kadar ne vpliva na izgovor pred njim stoječih črk za glasove [č], [ž], [š], [dž] ali [s]. Kadar bi se ob odsotnosti nemega e pred njim stoječa črka izgovorila drugače (kadar torej vpliva na izgovor pred njim stoječih črk za prej navedene glasove), pa ga pri pisnem sklanjanju ohranjamo.

  Vaša priimka sodita v to drugo skupino, zato ju v ednini sklanjamo takole:

  McEliece
  McEliecea
  McElieceu
  McEliecea
  pri McElieceu
  z McElieceom

  Lagrange
  Lagrangea
  Lagrangeu
  Lagrangea
  pri Lagrangeu
  z Lagrangeem

  Kot vidite, se v orodniku pojavi razlika, saj se francoski priimek končuje na enega od glasov, ki povzročajo preglas (poleg [ž] so to še [j], [č] [š], [c] in [dž]), zato ima preglašeno končnico -em. V angleškem priimku je na koncu izgovorjen glas [s], ki preglasa ne povzroča, zato ima v orodniku nepreglašeno končnico -om.

  Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.