×

Sklanjanje priimka »Bardeau«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno sklanja priimek Bardeau?


  Odgovor:

  Sklanjanje samostalnikov moškega spola z zapisom, ki v slovenščini ni običajen, je odvisno od izgovora besede. Priimek Bardeau izgovorimo kot [bardó], zato ga sklanjamo kot druge, bolj znane besede, ki se izgovorijo podobno (rondo, metro): zaradi samoglasniškega izglasja osnovo podaljšamo z j. Posledično prihaja do preglasa v orodniku ednine, rodilniku, dajalniku in orodniku dvojine in množine:

  ednina: Bardeau, Bardeauja, Bardeauju, Bardeauja, Bardeauju, Bardeaujem
  dvojina: Bardeauja, Bardeaujev, Bardeaujema, Bardeauja, Bardeaujih, Bardeaujema
  množina: Bardeauji, Bardeaujev, Bardeaujem, Bardeauje, Bardeaujih, Bardeauji

  Pridevnik iz tega priimka je Bardeaujev.

  Če na portalu Fran poiščete pravopisni slovar in po njem iščete z ukazom *eau, dobite podobna imena in se tako poučite o njihovem sklanjanju.

  Helena Dobrovoljc (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.