×

Svinja in meh v frazemu
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kje izraz delati kot svinja z mehom. Sicer mi je jasno, da naj bi pomenilo malomarno ravnanje, zanima pa me od kod izvira oz. za kakšen meh gre in kaj naj bi svinja z mehom počela.


  Odgovor:

  O frazemu ravnati kot svinja z mehom je mogoče prebrati več v Slovarju slovenskih frazemov Janeza Kebra na portalu Fran. Takole pravi:

  Primera delati s kom/čim kot svinja z mehom z različico ravnati s kom/čim kot svinja z mehom temelji na predstavi, kako domnevno neumna, nerodna svinja dela z mehom, tj. ‘nevešče, nerodno, ne da bi bila za to sposobna’. Preneseno se uporablja za slabo, neustrezno ravnanje z osebami ali stvarmi. Spada v večjo skupino živalskih primer, ki temeljijo na neustreznosti določene živali za kako opravilo, za kaj sploh. Taki primeri sta npr. še podati se komu kot svinji sedlo in razumeti se, spoznati se na kaj kot zajec na boben, tj. ‘prav nič se ne razumeti, se ne spoznati’. V enakopomenskih primerah nastopa svinja npr. še v hr. postupati s čim kao svinja sa mekinjama in rus. razbirat‘sja kak svin‘ja v apel‘synah. V enakopomenski primeri je v hrvaščini tudi oselrazumjeti se kao magare u kantar, v nemškem pa mrha, kljusemit jemandem, mit etwas Schindluder treiben. M. Cigale, II 1367, nemško Schindluder mit einem spielen pojasnjuje s slovenskim pometati s kom, za nič imeti ga.

  Gre torej za živalsko primero, ki sooča dve protislovni entiteti – nerodno svinjo in občutljivi meh, narejen iz tanjše opne ali plasti, ki ga ob neprevidnem ravnanju hitro predremo ali raztrgamo.

  Zakaj torej ta primera?
  Meh, s katerim svinja pač ne zna in tudi ne more ravnati dovolj previdno in pazljivo, je bil narejen iz odrte in posušene živalske kože, večinoma kozje ali ovčje, uporabljal pa se je za prenašanje ali shranjevanje zrnja, moke in ponekod vina, kar vse so bile nekoč velike dragocenosti.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.