×

Naglas velelnika »vozite«
 • Vprašanje:

  Zanima me, na katerem samoglasniku je naglašen velelnik vozite v ukazu Vozite previdno!.


  Odgovor:

  Cvetka Šeruga Prek in Emica Antončič v priročniku Slovenska zborna izreka navajata, da poznajo glagoli, ki imajo v edninskem velelniku naglašen široki o ali e, obvezni premik naglasa v dvojinskih oziroma množinskih oblikah (npr. zažêli > zaželíta, zaželíte; môlči > molčíta, molčíte). Tak premik naglasa poznajo še glagoli, ki imajo v edninski obliki sicer naglašen kateri drug samoglasnik, se pa v sedanjiški obliki končujejo na naglašeni -ím (npr. zbudíti, zbudím -- zbúdi > zbudíta, zbudíte).

  Pri vseh drugih glagolih pa ob premičnem vedno bolj prodira nepremični naglas, kar pomeni, da so edninske, dvojinske in množinske oblike pogosteje naglašene na istem zlogu (npr. poslúšaj, poslúšajta, poslúšajte; redko poslušájta, poslušájte).

  Če torej upoštevamo zgornji opis, bi v vaši povedi množinsko velelniško obliko naglasili na samoglasniku i (Vozíte previdno!).

  Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.