×

O frazi »Vse pohvale«
 • Vprašanje:

  Zanima me ali je fraza vse pohvale pravilna in se jo lahko uporablja?


  Odgovor:

  Samostalnik pohvala uvrščamo med pojmovne samostalnike, ki so najpogosteje uporabljeni v ednini, množinska oblika pa je uporabljena, kadar želimo izraziti pomen ‘različne vrste pohvale’; pridevniško rabljeni zaimek ves ob tako rabljenem samostalniku še poudarja pohvalo oz. izraža odsotnost vseh omejitev pri tovrstni pohvali. Toliko o pomenu.

  Sicer gre za besedno zvezo, ki se je – sodeč po dostopnem gradivu – v slovenščini uporabljala večinoma v ednini: Vsa pohvala gre gostitelju, slika, vredna vse pohvale … Danes je veliko pogostejša množinska oblika vse pohvale, ki se jo uporablja bodisi ob glagolu (Kapetan si kljub porazu zasluži vse pohvale za borbeno igro) bodisi eliptično, torej z izpuščenim glagolskim delom, ki pa ga je mogoče deducirati iz sobesedila (Vse pohvale cestnim službam < Izrekam vse pohvale cestnim službam). Skrajna oblika take eliptične zveze je Vse pohvale, o čemer tudi sami sprašujete. Pregled korpusnega gradiva kaže, da se največkrat pojavlja v zapisih z interneta, kjer gre pogosto za vpliv govorjenega jezika. Glede na to, da je v podstavi zveze performativni glagol »izrekati« (s preformativnimi glagoli neko dejanje izvršimo že s tem, ko jih izrečemo), je to tudi razumljivo in pričakovano.

  Gre torej za izhodiščno govorno sredstvo, ki se v pisanje prenaša zlasti v diskurzih, kjer je to pričakovano (npr. spletni forumi), pa tudi tam, kjer z rabo zveze dosegamo želeno ekspresivnost (največkrat navdušenje, vznesenost ipd.).

  Domneve, da je fraza zaradi vzporednosti s hrvaško sve pohvale hrvatizem in da bi jo bilo zato treba opuščati, so purističnega značaja. Omenimo le, da se tudi v hrvaščini edninska oblika umika množinski.

  Tina Lengar Verovnik, Helena Dobrovoljc (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.