×

Naglaševanje osebnih imen
 • Vprašanje:

  Ali je sprejemljivo, da osebna imena izgovarjamo drugače, kot je določeno s SP, npr. Anton (naglas na a), Martin (naglas na a), Aleš (naglas na a), Jernej (naglas na drugem e), Tamara (naglas na prvem a) ipd.? Zakaj SP ne dovoljuje dvojnic oz. zakaj ne bi smeli izgovarjati imena tako, kot je oseba (glede na narečno skupino, želje staršev ipd.) vajena? Za priimke to že velja, kajne, npr. Kovač (naglas na o ali a). In še: Kateri samoglasnik je naglašen v imenu Alica (v čudežni deželi)?


  Odgovor:

  Vsakdo si lahko sam določi naglas in naglasni vzorec svojega rojstnega imena in priimka, tudi če je ta drugačen od najpogostejšega ali pričakovanega, kot ga navaja SP 2001, vsi pa smo dolžni te danosti spoštovati, če so le skladne s pravili slovenske zborne izreke. Naglas Jernêj je torej enako sprejemljiv kot Jêrnej, če se posameznik izjasni, da ima njegovo rojstno ime naglas na drugem zlogu tudi v imenovalniku. Pač pa posameznik ne more pričakovati, da bi njegovo ime izgovarjali npr. kot Jernéj, saj slovanska zborna izreka pred glasom j ne dopušča ozkega e.

  V osebnem imenu Alica (v čudežni deželi) je po mojem védenju naglašen prvi zlog, torej isti kot v izvornem jeziku, kar je v skladu tudi z remotivacijo tega imena. Razumemo ga namreč lahko kot tvorjenko s pripono -ica tipa Anica, Marica, Milica, ki imajo domala vse naglas na korenskem delu.

  Marko SnojNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.