×

Kako pišemo »živilskopredelovalen«?
 • Vprašanje:

  Ali pišemo živilsko-predelovalna z vezajem ali brez? Verjetno enak zapis tudi za živilsko-prehranska?


  Odgovor:

  Pridevniško podredno zloženko živilskopredelovalen pišemo skupaj, saj nastane kot zloženka iz podredne besedne zveze, v kateri je jedrna sestavina samostalnik predelava, druga sestavina živilski oz. živila pa mu je podrejena kot prilastek (predelava živil, živilska predelava).
  Tako tudi pravopisni slovar: živilskopredelovalen.
  Enako še: mesnopredelovalen, lesnopredelovalen, v Gigafidi pa je mogoče najti še več takih pridevnikov: predelovalen.

  Nasprotno gre pri pridevniku živilsko-prehranski za priredno zloženko, ki jo pišemo z vezajem (v pomenu 'živilski in prehranski'). Vezaj uporabimo med dvema enakovrednima sestavinama.

  Helena Dobrovoljc (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.