×

Stičnost znaka za pogrešek (+/–) in glavnega števnika
 • Vprašanje:

  Lektoriram pravno besedilo in imam težavo pri zapisu matematičnih znamenj za odstopanje +/– pred glavnim števnikom, npr. »… dovoljen je odmik pri debelini do +/– 0,1 milimetra.« V skladu s pravopisom pišemo pri negativnih številih pomišljaj v pomeni minus stično s številko (–23 °C). Za navedeni primer pa v normativnih in drugih priročnikih ne najdem ustreznega pravila oz. primera.

  V skladu s pisanjem pomišljaja stično pri negativnih številih, bi potem po analogiji pisali »+/–0,1 milimetra«, torej brez presledka med +/– in številko, saj razumemo poševnico med + in – kot ali, tj. »odmik pri debelini do 0,1 ali –0,1 milimetra.


  Odgovor:

  Pri zapisu +/– 0,1 milimetra ne gre za zapis negativne vrednosti, temveč je označen interval odstopanja, zato je upravičen nestični zapis (plus ali minus desetinka milimetra).
  Tako rabo predvideva tudi priročnik Slovensko tehniško izrazje, kjer lahko preberemo, da se znak uporablja "nestično (obojestransko) za izražanje pogreškov meritev, toleranc, npr. 10 cm ± 2 cm ali (10 ± 2) cm".

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.