×

Imena cerkva in pravopis
 • Vprašanje:

  Kako pišemo besedne zveze/imena tipa cerkev sv. Rafaela?

  Razlagam si, da lahko pišemo:

  1. cerkev sv. Rafaela v pomenu cerkev, poimenovana po svetem Rafaelu,

  2. Cerkev sv. Rafaela, če razumemo besedno zvezo kot stvarno lastno ime, in sicer ime npr. kulturnozgodovinskega spomenika, katerega prva sestavina je beseda cerkev.

  Pogosto vidim zapis cerkev Sv. Rafaela. Ali najdemo v SP utemeljitev tudi za taki zapis?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se nanaša na pisanje imen cerkva (v pomenu stavbe), ki v Slovenskem pravopisu nima nedvoumnega določila. Po trenutni kategorizaciji lastnih imen spadajo imena cerkva med zemljepisna lastna imena, katerih zapis je določen z 68. členom (poslopja in drugi samostojni objekti), npr. Sveti Jožef (ime cerkve v Mariboru). Pri arhitekturnih stvaritvah gre resda za stvarna lastna imena, vendar so tu mišljena (unikatna) umetniška dela, npr. Sikstinska kapela (87. člen).

  O zapisu besede cerkev odloča dejstvo, ali je ta beseda del imena ali le občnoimenska sestavina ob imenu. V Vašem primeru imajo različne rešitve tudi različne interpretacije:

  - cerkev svetega/sv. Rafaela (cerkev, posvečena svetniku, npr. v Sydneyju),

  - cerkev Svetega Rafaela (cerkev z imenom Sveti Rafael),

  - Cerkev svetega/sv. Rafaela (ime samostojnega objekta).

  Morda še komentar k zapisu Cerkev Svetega/Sv. Rafaela za ime cerkve kot objekta: v gradivu opažamo močan vpliv veroslovne norme na pisanje imen cerkva, po kateri se z veliko začetnico pogosto pišejo tudi neprve sestavine večbesednega imena, npr. Cerkev Matere Usmiljenja, Cerkev Matere Božje, kar sicer velja le za pisanje naselbinskih zemljepisnih lastnih imen, npr. Dolenje Mokro Polje. Tukaj torej veroslovna in pravopisna norma trenutno nista poenoteni.

  Nataša Jakop (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.