×

Povezovanje povedkov
 • Vprašanje:

  Zanimalo bi me, ali je spodnja poved slovnično pravilna:

  Upal je, da bodo s tem dejanjem rešena njegova čast, povrnjen njegov mir in pozabljeni njegovi prekrški.


  Odgovor:

  Poved ni slovnično pravilna. Odvisni stavek je zložen iz treh prirednih trpnih stavkov:

  1. s tem dejanjem bo rešena njegova čast
  2. s tem dejanjem bo povrnjen njegov mir
  3. s tem dejanjem bodo pozabljeni njegovi prekrški

  Teh treh stavkov ne moremo priredno povezati z izbiro množinskega pomožnika, saj imamo v stavkih različne trpniške oblike glede na spol in število samostalniškega osebka (čast, ženski spol, ednina; mir, moški spol, ednina; prekrški, moški spol, množina). Uporabimo lahko le elipso za edninski osebek:
  Upal je, da bo s tem dejanjem rešena njegova čas, povrnjen njegov mir in bodo pozabljeni njegovi prekrški.

  Imamo pa možnost preubeseditve s s pretvorbo stavkov v tvorni način, ki zaradi z množinskega osebka omogoča elipso pomožnika v drugem in tretjem stavku znotraj odvisnika:
  Upal je, da bodo s tem dejanjem rešili njegovo čast, povrnili njegov mir in pozabili njegove prekrške.

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2018)


Prijavite se za odgovor