×

Povezovanje povedkov
 • Vprašanje:

  Zanimalo bi me, ali je spodnja poved slovnično pravilna:

  Upal je, da bodo s tem dejanjem rešena njegova čast, povrnjen njegov mir in pozabljeni njegovi prekrški.


  Odgovor:

  Poved ni slovnično pravilna. Odvisni stavek je zložen iz treh prirednih trpnih stavkov:

  1. s tem dejanjem bo rešena njegova čast
  2. s tem dejanjem bo povrnjen njegov mir
  3. s tem dejanjem bodo pozabljeni njegovi prekrški

  Teh treh stavkov ne moremo priredno povezati z izbiro množinskega pomožnika, saj imamo v stavkih različne trpniške oblike glede na spol in število samostalniškega osebka (čast, ženski spol, ednina; mir, moški spol, ednina; prekrški, moški spol, množina). Uporabimo lahko le elipso za edninski osebek:
  Upal je, da bo s tem dejanjem rešena njegova čas, povrnjen njegov mir in bodo pozabljeni njegovi prekrški.

  Imamo pa možnost preubeseditve s s pretvorbo stavkov v tvorni način, ki zaradi z množinskega osebka omogoča elipso pomožnika v drugem in tretjem stavku znotraj odvisnika:
  Upal je, da bodo s tem dejanjem rešili njegovo čast, povrnili njegov mir in pozabili njegove prekrške.

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2018)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.