×

Vejica pred glagolsko obliko »prosim«
 • Vprašanje:

  V rabi pogosto zasledim, da ljudje ne pišejo vejice pred prosim, npr. Mi lahko prosim odgovoriš še danes?. Pravilno bi bilo Mi lahko, prosim, odgovoriš še danes?. Ali se lahko vejica v takih primerih opušča?


  Odgovor:

  Jezikovni uporabniki so res pogosto v zadregi glede stave vejice, ko uporabljajo glagol prositi v medmetni rabi oz. kot vljudnostni nagovor, kakor to opredeljuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (gl. prositi, 2 a)). Vejice v primerih, kakršen je vaš, ne opuščamo:

  Mi lahko, prosim, odgovoriš še danes?
  Prosim, mi lahko odgovoriš še danes?

  Če je stavek razvit, pazimo na to, da vejica ločuje en stavek od drugega:

  Lepo te prosim, ne pozabi na vejico.
  Prosim te, postavi vejico pravilno.
  Vejico, to te res prosim, postavi pravilno.

  Helena Dobrovoljc (november 2013)


Prijavite se za odgovor