×

Vejica pred glagolsko obliko »prosim«
 • Vprašanje:

  V rabi pogosto zasledim, da ljudje ne pišejo vejice pred prosim, npr. Mi lahko prosim odgovoriš še danes?. Pravilno bi bilo Mi lahko, prosim, odgovoriš še danes?. Ali se lahko vejica v takih primerih opušča?


  Odgovor:

  Jezikovni uporabniki so res pogosto v zadregi glede stave vejice, ko uporabljajo glagol prositi v medmetni rabi oz. kot vljudnostni nagovor, kakor to opredeljuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (gl. prositi, 2 a)). Vejice v primerih, kakršen je vaš, ne opuščamo:

  Mi lahko, prosim, odgovoriš še danes?
  Prosim, mi lahko odgovoriš še danes?

  Če je stavek razvit, pazimo na to, da vejica ločuje en stavek od drugega:

  Lepo te prosim, ne pozabi na vejico.
  Prosim te, postavi vejico pravilno.
  Vejico, to te res prosim, postavi pravilno.

  Helena Dobrovoljc (november 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.