×

Je pravilno »svetovanje o nečem« ali »iz nečesa« ali oboje
 • Vprašanje:

  Je pravilno svetovanje o nečem ali iz nečesa ali oboje, npr. svetovanje o vastuju ali svetovanje iz vastuja. Kaj pa vastu svetovanje, vastujsko svetovanje?


  Odgovor:

  Korpusno gradivo kaže, da se veliko pogosteje uporablja svetovanje o nečem, vendar pa tudi zveza svetovanje iz nečesa statistično ni zanemarljiva. Glede na 6. pomen v slovarskem sestavku predloga iz v SSKJ lahko sklepamo, da se zelo približujemo pomenu 'za izražanje, iz katere snovi je kaj'. Zgledi, kot npr. naloga iz geometrije, izpit iz matematike in tudi primer, ki ga navajate svetovanje iz vastuja sicer kažejo na nekoliko širši pomen »za izražanje, iz katere celote znanja in praks je kaj«. Obe možnosti sta torej dopustni, možna je še svetovanje glede nečesa, najpogostejša je svetovanje o nečem, v besedilu pa enotno uporabljajte le eno.

  Pri tem upoštevajte, da se predlog o lahko uporablja tudi z istopomenskim glagolom, torej svetovati o nečem, ne moremo pa svetovati iz nečesa.

  Mija Michelizza, Domen Krvina, Tina Lengar Verovnik (september 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.