×

Pritrdilnica »da«
  • Vprašanje:

    Zanima me kdaj se je pritrdilnica da prvič uveljavila v slovenščini in ali je prevzeta iz srbohrvaščine ali je izvorno slovenska. Namreč v narečjih jo je zaslediti (kolikor jaz vem) le v belokranjskem narečju.


    Odgovor:

    Členek da je v pomenu 'zatorej' prvič zapisan v Brižinskih spomenikih, npr. Da botomu nine u circuvah ich clanam 'Zatorej se zdaj v njih cerkvah klanjamo.' Pritrjevali so takrat s ponovitvijo ključne besede vprašanja, nekako takole: Ali misliš, da je prišel?Mislim, da. Tako dolgo pritrjevanje se je lahko obrusilo v mislim ali v da. Na isto vprašanje je mogoč tudi odgovor se ve, da, ki se je v teku časa sklopil v seveda in danes nastopa v vlogi splošne pritrdilnice. Tudi ta se je lahko obrusil do golega da. A v večini slovenskih narečij se je v srednjem veku razširila nemška izposojenka ja, stari da pa se je uveljavil le v Beli krajini in deloma na Kostelskem. V današnji knjižni jezik je pritrdilnica da sprejeta v 19. stoletju iz belokranjskih govorov, kjer se izvorno nemški ja ni uveljavil tudi zato, ker je ja v tem delu Slovenije zaimek s pomenom "jaz".

    Marko Snoj (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.