×

Pozdrav »živjo«
  • Vprašanje:

    Zanima me če je pozdrav živjo izvorno slovenski in kdaj je prvič uporabljen. Ponekod sem zasledil, da naj bi bil prevzet v hrvaščine. Čeprav moram priznati, da še nobenega Hrvata nisem slišal pozdravljati tako.


    Odgovor:

    Pozdrav živio, ki se danes piše tudi živijo in zaradi moderne vokalne redukcije že prevladujoče živjo, smo v drugi polovici 19. stoletja prevzeli iz hrvaščine, kjer je še danes v rabi kot vznesen pozdrav, zlasti v zdravicah, kot pozdrav prazniku ipd. Beseda je izvorno pretekli tvorni deležnik glagola živjeti "živeti" in torej prvotno pomeni "naj živi!" V hrvaščini se tako pozdravlja samo eno osebo moškega spola; če je osebek ženskega slovničnega spola, se uporablja živjela, če jih je več, pa živjeli oz. živjele. Tudi v slovenščini so vse do druge polovice 20. stoletja žensko pozdravljali z živela (starejše celo živila), več nanosnikov pa z živeli oz. živela (starejše živili, živile). Take reči si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je prosto dostopen na portalu Fran tule.

    Marko Snoj (oktober 2018)