×

Stavčni členi in števniki
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšno vlogo predstavljajo števniki v stavku. Nekaj primerov:

  • Pojedel je kar sedem palačink.
  • Dan spomina na mrtve je 1. novembra.
  • V fitnes gre trikrat tedensko.
  • Dobil je dvojno državljanstvo.

  Ali v prvem, drugem in četrtem primeru igrajo vlogo prilastka?

  V tretjem primeru pa niti ne vem, kako bi poimenoval ta del stavka.


  Odgovor:

  Poznamo več vrst števnikov, in sicer glavne, ki izražajo število oseb, živali, rastlin in predmetnosti (en tekmovalec, dve roži), vrstilne, ki izražajo zaporedni vrstni red (prvi človek, druga vrata), ločilne, ki izražajo količino in različne vrste (petero stebrov, trojna svetloba), množilne, ki izražajo pomnoženost ali povečan obseg česa (štirikratna cena, dvojni sladoled) in nedoločne števnike, ki poimenujejo količino pred samostalnikom in se ne sklanjajo (malo piva, več ljudi). V stavku nastopajo kot prilastki in povedkova določila. V naštetih primerih gre v prvem, drugem in četrtem primeru za glavni, vrstilni oz. množilni števnik, ki z vidika stavčne analize nastopajo v vlogi levega pridevniškega prilastka, in sicer:

  1. kot del sestavljenega predmeta, ki poimenuje količino in odgovarja na vprašalnico koliko (Pojedel je kar sedem palačink.);
  2. kot del sestavljenega prislovnega določila časa, ki odgovarja na vprašanje katerega (Dan spomina na mrtve je 1. novembra.);
  3. kot del sestavljenega predmeta, ki kot lastnostni pridevnik opisuje vrsto državljanstva oz. (Dobil je dvojno državljanstvo.).

  V tretjem primeru (V fitnes gre trikrat tedensko.) gre za prislov, ki v zapisanem stavku opisuje/določa količino tedenskih obiskov in odgovarja na vprašanje kolikokrat tedensko ter je kot tak del sestavljenega prislovnega določila časa.

  Nataša Gliha Komac (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.