×

Sklanjanje imena »Andreï«
  • Vprašanje:

    Avtorju enega izmed letošnjih maturitetnih romanov je ime Andreï Makine. Zanima me, kako pravilno sklanjamo njegovo ime (Andreïja, Andreïa?).


    Odgovor:

    V monografiji Pravopisna stikanja je Marta Kocjan Barle podrobno razdelala tipe moških imen iz evropskih jezikov glede na končaj. Imen, ki se izgovarjajo na končni izgovorjeni j, ne podaljšujemo (npr. Matej Mateja). Ime Andreï je izvorno rusko (Андрей) in se izgovarja [andrêj] – ker je -j že v izgovoru, ga sklanjamo Andreï Andreïa.

    Urška Vranjek Ošlak (oktober 2018)