×

Katero obliko uporabljamo: »Rohingejci« ali »Rohingi«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, katero od poimenovanj za pripadnike ali pripadnice ljudstva Rohinga se je bolj ustalilo. So večkrat Rohingejci ali Rohingi?


  Odgovor:

  Ob izbruhu nasilja nad manjšino Rohinga v Mjanmaru pred leti je bilo to ime v slovenščini redko uporabljeno in ime pripadnikov in pripadnic neustaljeno. V svetovalnici smo predstavili rešitev (Kako v slovenščini pisati ime ljudstva »Rohingya«?), ki je sledila podobnim imenom za pripadnike plemen in v katerih je bilo prebivalsko ime zapisano s priponskim obrazilom -ec:

  • Rohinga – Rohingejec, Rohingejka,
   tako kot tudi pri:
  • Očipva – Očipvejec, Očipvejka
  • Otava – Otavec, Otavka

  Vendar pa se je, zagotovo pod vplivom agencijskih novic iz angleščine, kljub prekrivnosti oblik v nekaj letih raba prevesila v prid krajši obliki. Ljudstvo se torej imenuje Rohinga, pripadnik je Rohing, množinsko so Rohingi, rod. Rohingov, pripadnica pa naj bi bila Rohinginja (v slovenskih besedilih oblike sicer ne zasledimo).

  Helena Dobrovoljc (oktober 2018)