×

Sklanjanje imena »Josemaría Escrivá de Balaguer«
 • Vprašanje:

  V raznih slovenskih besedilih se vedno znova pojavlja vpliven španski redovnik Josemaría Escrivá de Balaguer.

  Kako naj bi pravilno sklanjali njegovo izvirno ime in priimek in kako v poslovenjeni obliki (Jožefmarija Escrivá de Balaguer)? In kako se potem tvori svojilni pridevnik - Escrivájev?


  Odgovor:

  Polno ime posameznika, o katerem sprašujete, je dejansko še daljše: Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás. V slovenščini se pri tako kompleksnih priimkih, ki vsebujejo tudi predimke, po predhodni enoumni identifikaciji (to je zapisu polnega imena) v besedilu navadno okrajšano uporablja le en del priimka. Iz tega dela priimka je praviloma tvorjen tudi svojilni pridevnik – a ne nujno, kot kažejo spodnji primeri, vključeni v ePravopis (podčrtani deli sodijo k priimku):

  • José Ortega y Gasset > Gasset; Gassetov
  • Jan Baudouin de Courtenay > Baudouin; Baudouinov ali de Courtenay; de Courtenayjev
  • Valéry Giscard d’Estaing > Giscard d’Estaing; d’Estaingov
  • Pedro Calderón de la Barca > Calderón de la Barca; Calderónov

  V tem primeru se v besedilih po krajšanju ohranja le prvi del priimka, iz katerega je tvorjen svojilni pridevnik:

  • Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás > Escrivá; Escrivájev

  Escrivája je nasledil prelat Alvaro del Portillo, njega pa leta 1994 Javier Echevarría, ki je Escrivájev tajnik postal že leta 1953 v Rimu.

  Ker je Escrivá naglašen na zadnjem zlogu, ga sklanjamo s podaljševanjem osnove z j, kar je ohranjeno tudi v pridevniku. (Naglasno znamenje je del španskega zapisa in ga v slovenščini opuščamo le izjemoma.) Ime Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás se izgovarja po pravilih, ki veljajo za španščino, kot [hosemaríja eskrivá de balagêr i albás].

  Pa še glede podomačevanja osebnega imena: tisti, ki vedo, da gre za svetnika (imena teh pa v slovenščini načeloma podomačujemo), uporabljajo poslovenjeno obliko Jožefmarija; pri piscih, ki tega vedenja nemara nimajo ali pišejo o njem kot o zgodovinski osebnosti, pa se pojavlja izvorna oblika Josemaría. Slovenimo tudi svetniške dodatke v obliki stalnih pridevkov (sveti Edvard III. Spoznavalec), ne pa priimkov (npr. St. Joseph Freinademetz --> sveti Jožef Freinademetz).

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.