×

Kako se pišejo kratice, ki se končajo na soglasnik, besedilo pa je pisano s samimi velikimi črkami
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pišejo kratice, ki se končajo na soglasnik, besedilo pa je pisano s samimi velikimi črkami, npr. v naslovu. Takrat iz vizualnega razloga ni primeren zapis z vezajem in malo črko.

  Izmišljen primer:

  • DR. TOMAŽ ZALETEL, PREDSEDNIK ZPIZ.

  V Pravilih nisem zasledila, da se lahko zapiše:

  • DR. TOMAŽ ZALETEL, PREDSEDNIK ZPIZA.


  Odgovor:

  Kratica ZPIZ ni najboljši primer za razreševanje dileme, ki se pojavlja pri pregibanju kratic v naslovih, zapisanih s samimi velikimi črkami. Ker jo lahko preberemo kot navadno besedo (z pred p-jem se priliči v s, tako da jo beremo kot [spiz]), jo pogosto tudi zapisujemo kot navadno lastno ime: Zpiz. To pa pomeni, da ko jo sklanjamo, končnico le dodajamo -- kot pri kateremkoli drugem lastnem imenu: Zpiz Zpiza Zpizu ... Vaš hipotetični naslov bi torej brez težav zapisali, kot predlagate:

  DR. TOMAŽ ZALETEL, PREDSEDNIK ZPIZA (< Dr. Tomaž Zaletel, predsednik Zpiza)

  Če bi šlo za kratico, ki jo lahko beremo le črkovalno (tj. črko za črko) in ji pri pregibanju končnice dodajamo za vezajem, zapisane z malimi črkami, pa bi težavo rešil že vezaj v naslovu. Tudi začetnice imen se namreč pri uporabi samih velikih črk zabrišejo, torej ne bo nič narobe, če bo zaradi enotne podobe zabrisano tudi razlikovanje med zapisom kratice in končnice, npr. (spet izmišljen primer):

  Novinarka RTV-ja je dobra poznavalka Kitajske > NOVINARKA RTV-JA JE DOBRA POZNAVALKA KITAJSKE

  Pri črkovalnih kraticah pa se lahko zapisovalni dilemi tudi izognete; vse lahko namreč sklanjate po ničti sklanjatvi (torej brez dodajanja končnic):

  NOVINARKA RTV JE DOBRA POZNAVALKA KITAJSKE

  Drugače pa je pri uporabi simbolov v naslovih, zapisanih z velikimi črkami. Pri teh zaradi enoumnosti moramo vztrajati pri ustaljenem zapisu; tudi tukaj pa se težavi lahko izognemo z izpisom merske enote, ki jo simbol ponazarja, npr. (izmišljen primer):

  Usodnih je bilo zadnjih 250 m > USODNIH JE BILO ZADNJIH 250 METROV/m

  Tina Lengar Verovnik (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.