×

Kaj je jedro in kaj prilastek v zvezi »glavnina padavin«?
 • Vprašanje:

  V spodnjem stavku me zanima, kaj v osebku predstavlja jedro in kaj prilastek:

  • Glavnina padavin je za nami.


  Odgovor:

  1 V povedi Glavnina padavin je padla na Primorskem je osebek glavnina padavin, v njem pa je glavnina jedro in padavin prilastek. To se vidi po ženskem spolu v povedku, saj se glagolska oblika (ženski spol ednine) oblikovno ujema s samostalnikom v jedru povedka:

  • Glavnina padavin je padla na Primorskem.

  Tako bi bilo recimo tudi s polovica, celota, (velika) množina, kjer stoji samostalniško jedro v imenovalniku. Tu je drugi samostalnik v osebku (padavin) neujemalni prilastek v rodilniku. (Včasih lahko desni prilastek pretvorimo v pridevnik, ki preide na levo od jedrnega samostalnika: množice ljudi > ljudske množice. Zadnja zveza je dokaz, da je množice jedro osebka.) Primer za ujemalni rodilnik je desna sestavina v učbeniški zvezi ptica pevka.

  2 Nekateri števniki in količinski izrazi (pol, nekaj, pet litrov ..., Toporišič, Slovenska slovnica 2000, str. 269, točka 6) v zvezi s samostalnikom v rodilniku (npr. padavin -- v slovnici je to delni rodilnik) -- to dvoje je osebek -- povzročijo, da je glagolska oblika v povedku srednjega spola, in to ednine:

  • Nekaj padavin je padlo na Barju.
  • Pet učencev je zbolelo.

  Peter Weiss (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.