×

Sklanjanje imen s simboloma ® in ™
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pravilno sklanjamo imena zaščitenih blagovnih znamk, npr. Teflon(R), Bluetooth(R), DisplayPort(TM) ipd. Z vezajem ali kako drugače?

  Bluetooth(R)
  Bluetooth(R)-a

  ali

  Bluetooth(R)
  Bluetootha(R)


  Odgovor:

  Izpostavni znamenji za znamke ® in zaščitene znamke ™ sta navadno dvignjeni, nadpisani ter levostični z imenom spredaj: Bluetooth®.

  Zapis linearno v vrstici je v rabi, kadar nam urejevalnik besedila (spletni ali na kaki drugi napravi) ne omogoča nadpisanega besedila, zato ju »v sili« zapišemo v oklepaju in z velikimi črkami (R), (TM). Vendar zapis v vrstici znamenj ne »povzdiguje« na raven besede, zato pri pregibanju imena ostaja znamenje nespremenjeno, a vedno levostično:

  • predvajanje glasbe prek Bluetootha®

  V uporabniških priročnikih, recimo računalniških, so na začetku v kolofonu ali na kakem izpostavljenem mestu, po novem tudi že kar na posebej oblikovani spletni strani, navedeni (zaščitene) znamke in logotipi, uporabljeni v besedilu, tako da potem oznaka ni več potrebna. Ob tem pa se pri zaščiteni besedi ali zvezi v slovenščini pojavi težava, ker se lahko sklanja ali spada v drugo besedno vrsto. Taka, kot je v angleščini ali drugih jezikih, v katerih je registrirana, se v slovenskih besedilih pojavi le v imenovalniku ali tožilniku. Enkratna navedba dejansko zaščitene blagovne znamke velja tudi za vse druge, lahko tudi bližnje pojavitve v istem besedilu. O opuščanju ustreznega znaka se lahko prepričamo v Microsoftovi pomoči za programe Windows, Office ali Word, v kateri bi bilo vsakokratno navajanje takega grafičnega znaka pretiravanje, saj je težavno za pisanje in za branje, kakega dodatnega pomena pa ne prinaša (razen za pravnike).

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (oktober 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.